Deratizace Dezinfekce Dezinsekce

Myši, potkani a krysy

Myš domácí

Převážně noční zvíře, které se za potravou vydává za soumraku nebo v noci. Většinou se spoléhá na vynikající sluch a čich. Její zrak totiž není nijak vynikající, myš domácí vidí i za denního světla velmi špatně. Podle dosud provedených pokusů se zdá, že ostře vidí předměty jen do vzdálenosti pěti centimetrů. Myš domácí je neobyčejně pohyblivé a obratné zvíře, které dokáže snadno běhat i po stěnách. Je společenským tvorem, žije ve volných koloniích s jedním dominantním samcem. Pokud hrozí, že se kolonie příliš rozmnoží, dominantní samec nemilosrdně zahání každého vetřelce. Všichni členové téže kolonie mají specifický pach, který začínají přejímat mláďata již od narození, a společné teritorium značkují močí.

Potkan

v Evropě a sev. Americe teprve koncem 18. stol.
Tělo – do 30 cm, ocas mírně kratší
Hmotnost do 500 g
Délka života – 3 – 4 roky (1 – 2)

Likvidace

- antikoagulantní  přípravky uváděné na trh dle  zákona 120/2002 Sb.
- deratizační staničky ke snížení rizika kontaminace (HACCP) a ohrožení necílových druhů
- standardní metodika ochranné deratizace

–  mechanická deratizace

 

Zdravotnický význam  hlodavců

Myš domácí

Viry:  Hantavirus sp., Arenavirus lymfocytární    choriomeningitidy

Bakterie: Rickettsia  sp. Bartonella, Haemobartonella, Coxiella, Listeriamonocytogenes, Erysipelothrix, Bacillus anthracis, Borrelia sp., Leptospira sejroe L. grippotyphosa , L. icterohaemorrhagiae, L.pomona, Salmonella, Yersinia, Brucella

Houby: Microsporum, Trychophyton, Emmonsia, Pneumocystis

Prvoci: Trypanosoma, Babesia, Leishmania, Toxoplasma, Criptosporidium, Eimeria, Sarcocystis, Giardia, Trichomonas, Octomitus, Entamoeba

Ektoparaziti:  Haemogamasus, Eulelaps, Notooedres, Nosopsyllus,

Alergeny

Potkan

Viry:Hantavirus, Lyssavirus Cardiovirus   encefalomyokarditidy, Herpesvirus,Bakterie: Rickettsia, Coxiella, Bartonella, Listeria, Erysipelothrix, Bacillus anthracis, Helicobakter, Borrelia burgdorferi, Leptospira icterohemorhagiae, Streptobacillus moniliformis, Escherichia, Salmonella, Yersinia, Pasteurella, Francisella, Brucella,Houby: Microsporum, Trychophyton, Histoplasma,Prvoci: Trypanosoma, Babesia, Toxoplasma, Eimeria, Sarcocystis, Frenkelia, Giardia, Octomitus, Chilomastix, Balantidium
Kol. Autorů (2000); Encyklopedie zvířat – 2. svazek; IMP BV/international Masters Publisher s. r. o.;CZ-P-60-10-20-042