Deratizace Dezinfekce Dezinsekce

Švábi a rusi

 

Původem z Afriky, s člověkem žije již od doby kamenné, především v tropech. Současné synantropní rozšíření (asi 1 % druhů) je kosmopolitní. Ve střední Evropě najdeme přibližně 10 druhů – středně velké formy (do 35 mm) se silně zploštělým tvarem těla a nitkovitými tykadly z drobných článků. Ústní ústrojí je kousavé. Při pohledu shora mají hlavu krytou zaobleným štítem. Přední křídla jsou kožovitá, zadní blanitá, někdy redukovaná.

 

 

– hospodářské škody
– zdravotní rizika

Vývoj, způsob života

Samička nosí oplodněná vajíčka ve zvláštní schránce – kokonu (ootéce), ve které je po určité době odkládá. Líhnutí nymf, jejich několikeré svlékání spojené s růstem až do stádia dospělce, je urychlováno vyšší teplotou (do 30°C), vyšší relativní vlhkostí a nabídkou vhodné potravy. Průměrně trvá několik měsíců. Celková délka života je do 3 let. Švábi jsou přes den ukryti ve skulinách, na tmavých místech. V noci, kdy jsou aktivní, se při náhlém rozsvícení snaží ihned uniknout (30 cm /1 sec). Švábi najdeme především v provozech (sladovny, pekárny atd.), většinou na zemi. Rusi preferují vyšší teplotu, pohybují se i ve výškách, např. podél teplovodního potrubí.

Profesionální likvidace švábovitých

Preventivní opatření
– úklid
– stavební údržba a drobné úpravy

Represivní opatření
Postřiky – okamžitý účinek, velká pracnost, ovlivnění  životního prostředí,  nebezpečí rezistence
Nástrahy – pomalejší účinek, šetrné k životnímu prostředí, nepravděpodobná rezistence
Lepové pasti – ideální pro monitorování výskytu
Popraše – do míst, kde nelze použít z bezpečnostního hlediska postřik (el.instalace), kontaminace