Deratizace Dezinfekce Dezinsekce

Vosy

Vosy (Vespoidea) jsou nadčeleď blanokřídlého hmyzu.

Společnou charakteristikou je, že to jsou suchozemští, draví a často jedovatí živočichové. Jsou všežravci, živí se jiným hmyzem a dalšími členovci, ale i dřevem, ovocnými plody a houbami.

Někteří zástupci, např. čeledi mravencovitých a sršňovitých, tvoří trvalá nebo dočasná společenstva čítající až několik tisíc jedinců. Někteří zástupci, např. čeledi sršňovitých, hrabalkovitých, žahalkovitých mívají žihadlo – orgán sloužící ke vstřikování jedu do oběti.